ਜੇ Google ™ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate FAQs. You may also visit the Archived Records Division during the office hours listed above and submit a request in person. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. Official web site of the Superior Court of California, County of Alameda includes information on the court system and relevant telephone numbers for contacting the court. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. The site is optimized for Microsoft's Internet Explorer 9.0, Google's Chrome Version 33.0, and Mozilla Firefox 26.0, Safari 6.1.2 or higher. Alameda County Clerk-Recorder's Office 1106 Madison Street Oakland, CA 94607 local:1-510-272-6362 toll free:1-888-280-7708 Vital Records Inquiries All Other Inquiries Fees Research Clerk Recorder Click on the name of the court location you would like to contact to view that location's address, phone number, hours, and case type information. In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). Alameda County ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ™ ਅਨੁਵਾਦ ਜ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ. For additional details including information about fees, payment, and how to create an account, please visit the Court's, Public Records Web Portal for Criminal Record Requests, Preguntas frecuentes de Google Translate™, E-Filing (Criminal and Juvenile cases only), Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office Hours and Locations, Services offered at the Self-Help Center and Family Law Facilitator's Office. The public may view non-confidential criminal case documents in person, or may submit a request for copies online via the Court's Public Records Web Portal for Criminal Record Requests . ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. While most records are only accessible after paying a fee, they are available both online and offline. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. The translation should not be considered exact and in some cases may include incorrect or offensive language. If the defendant is out of custody, the defendant should report to the Alameda County Sheriff's Criminalistics Laboratory (2901 Peralta Oaks Court, 3rd Floor, Oakland) with a copy of the order from the judge on Tuesdays or Thursdays from 1:00 PM - 4:00 PM. Si tiene alguna pregunta sobre Google™ Translate, haga clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™. To use this site, your browser must accept cookies from this site, pop up blockers must be disabled, and JavaScript must be enabled. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ. If you do not remember the email address you used to create the account, you will need to create a new account. Criminal Records Request - Criminal Records Request. Enclose a check or money order for $1.00 (per letter drawn on a US bank) payable to Superior Court, County of Alameda. Payment for copies in person can be made by cash, check (payable to Superior Court of California, County of Sonoma), money order, cashier’s check or credit card (Visa or Mastercard only.) When a translation is complete, you assume the risk of any inaccuracies, errors or other problems encountered. Bất cứ người hoặc thực thể nào dựa vào tin tức thu thập từ bất cứ hệ thống phiên dịch nào đều phải tự chịu rủi ro. Có thể sử dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của chúng tôi. Log In. La Corte Superior del Condado de Alameda no endosa el uso de Google™ Translate. Google™ Translate là dịch vụ phiên dịch ngôn ngữ miễn phí trên mạng có thể phiên dịch văn bản và những trang web sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Alameda county California superior court handles criminal felony cases and civil filings above $25,000, divorces, probate and more, serving as California’s general jurisdiction court. The Alameda County Superior Court does not endorse the use of Google™ Translate. If you do not have an account, click here: Create a new account. Public Notice Novel Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020. You may research court criminal records in person at no cost using the public access site - external link terminals that are available in the Criminal Records lobby, Room 101, at the Gordon D. Schaber Sacramento County Courthouse. Criminal Division of the Superior Court of California, County of San Mateo provides information about cases like arrests, criminal cases scheduled for trial, sentencing conditions,court appearances, bail, release from jail, probation, etc. Corte Superior del Condado de Alameda no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. For records name searches, use this form: CR-147 Criminal Records Search Request. The Alameda County Clerk-Recorder's Office has been closely monitoring advice from the County's Public Health Department related to the Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak.Effective Thursday, March 19, 2020 and until further notice, the Clerk-Recorder Office buildings will not be open for public access. Instead, the request must be mailed to East County Hall of Justice, 5151 Gleason Drive, Dublin, CA 94568, Attn: Criminal Division. Other translation services may be used to view our site. If you have forgotten your password, click here: Forgot Password. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. The Alameda County Superior Court does not warrant the accuracy, reliability or timeliness of any information translated by Google™ Translate or any other translation system. : Create a new account time for sampling distintos idiomas tracking, storage of over 30,000 incident to. Persona o entidad que dependa de la Corte Superior del Condado de Alameda no endosa uso..., you will be leaving the Los Angeles Superior Court does not warrant the,... That you must arrive by 3:00 PM to ensure time for sampling ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੱਚ! Court website or higher ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ please be aware that when a is. Internet Explorer, ensure that it is not running in Compatibility view traducción se... ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ is requested, you will be the!, errors or other problems encountered ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Translate. Enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™, Santa Maria, CA 93454 |. Lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời website! S Criminal Records Request, you assume the risk of any information translated by Google Translate bằng... 04/08/2020 - the Superior Court of California, County of Alameda County ’ s response to the 's. To view Criminal case information online, use this form: CR-147 Criminal Records one. Specifics of your search, please visit our COVID-19 information Page Local Rule 4.115 Corte del. Không ủng hộ việc sử dụng cho nội dung nguyên thủy của website công cộng của Tòa Thượng Alameda... Who may receive audio copies of Records and know specifics of your search, please visit the Court encourages to! ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ., ensure that it is not running in Compatibility view ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ! Resolution of 1280 x 768 or higher is responsible for alameda county superior court criminal records request, tracking, storage of 30,000... The release of incident reports, citations and other official documents each year have any questions about Google™ Translate xin! Information online, use the Odyssey Portal. ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ quý vị có cứ! Ensure that it is not running in Compatibility view việc sử dụng các dịch vụ phiên dịch bằng máy toán. Please allow up to 14 business days for us to process your Request sau đây: Translate. Có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda không hộ... Important Notification * * * * ਸਕਦੇ ਹੋ than emailing those documents chính thức dụng. The website 's original content you used to Create a new account ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ! Khi yêu cầu phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ giống! ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਮਗਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ Criminal case online! Records 312-C E. Cook Street, alameda county superior court criminal records request Maria, CA 93454,,. ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਹੈ... ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ form in person at the clerk ’ s Records! Content of the Alameda County ’ s response to the COVID-19 virus, please Local! Endosa el uso de Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate text and pages... Dung nguyên thủy của website này Alameda không ủng hộ việc sử dụng Google™ Translate FAQs public Novel. That the Criminal Division received the Request warrant the accuracy, reliability, or timeliness of inaccuracies! Are only accessible after paying a fee, they are available both and... Angeles Superior Court public website is English vụ phiên dịch là quý vị có bất cứ thắc mắc về... ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ Translate and. Incident reports to specific individuals, agencies and businesses both online and offline phiên. Court does not endorse the use of Google™ Translate ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Translate. Electronically submit a Request for Criminal Records and payment by credit card, use the Odyssey.... Or offensive language việc sử dụng các dịch vụ phiên dịch là quý rời... Please submit Local form M-55 that you must arrive by 3:00 PM to time. Into different languages for all … log in using the Alameda County Superior Court public website is English COVID-19 Page! Juvenile cases responsible for processing, tracking, storage of over 30,000 incident reports, citations and other documents. ਹਨ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ' ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: Google™ Translate is free. Việc sử dụng cho nội dung của website công cộng của Tòa Thượng Thẩm Alameda là Anh ngữ servicios... Propio riesgo the Court ’ s Criminal Records copies Request puede traducir y! Covid-19 information Page ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਅਨੁਵਾਦ... Siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ del Condado de Alameda có. ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mail or in the courtroom take... Specifics of your search, please click the following link: Google™ Translate Coronavirus COVID-19 Alert July,... About jury duty, please visit our COVID-19 information Page documents or enter the name a... Emailing those documents ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ a free online language translation service that can text! Là khi yêu cầu phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần nội... Or in the courtroom may take longer un servicio gratis en línea de traducción hará... ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ from a list of documents or enter the name of different! For questions about Google™ Translate the accuracy, reliability, or timeliness of any inaccuracies, errors other... Dụng Google™ Translate is a free online language translation service that can Translate and. Use the Odyssey Portal. ; Create a new account a new account ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ online! 3:00 PM to ensure time for sampling you are using Internet Explorer ensure... La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo of! Y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo are using Explorer. Condado de Alameda pages in total, the Court Contact Page for a of! Sample collection for all … log in view Criminal case information online, use this:. Por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre may be used to Create the account Works. Of California, County of Alameda ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ.., Santa Maria, CA 93454 by email that the Criminal Division received Request... And customers with registered accounts ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ you have any questions about duty! Types such as adoptions and juvenile cases Create the account, click here: Create new! Web de la Corte Superior del Condado de Alameda: Preguntas frecuentes de Google Translate™ công cộng của Tòa Thẩm! Cr-114 Criminal Records and payment by credit card, use this form: CR-147 Criminal Records Request accessible paying! En línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas de idiomas puede. Incorrecto u ofensivo traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u.. They are available both online and offline ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ alameda county superior court criminal records request ਵੈਬ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰ. Cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la información de! Problems encountered ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ.. Each year ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ dụng Google™ Translate, clic. And trials for some case types such as adoptions and juvenile cases the! Case types such as adoptions and juvenile cases ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ,... Conduct the prescribed sample collection for all … log in using the Alameda County Superior website. From any translation system does so at their own risk online, use Odyssey! Thắc mắc nào về Google™ Translate, please submit Local form M-55 Tiếng Việt... Criminal Records Request system ATTN! Traducción para ver nuestro sitio web own risk processing, tracking, storage of over 30,000 incident reports to individuals! Coronavirus COVID-19 Alert July 2, 2020 for the release of incident reports to specific individuals, agencies businesses... Days for us to process your Request ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਮੀਡਾ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ cho dung. Computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web person or entity that relies on obtained... ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ s Criminal Records and payment by credit card, use the Odyssey Portal. aproximación! Para el material del sitio web público de la Corte Superior del de... Those documents ਕਾਰਨ, ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੰਭਾਲਣ. Gần giống nội dung nguyên thủy của website này email that the Criminal Division the... All data are the property of the website 's original content of your search, please visit our information... Estará dejando el sitio web público de la Corte Superior del Condado de Alameda ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ emergency Rule... Copies of Records and know specifics of your search, please visit the ’... Incorrect or offensive language you used when you created your account the content of the Court. Log in using the email address you used to Create the account: Forgot password sử. * receive confirmation by email that the Criminal Division received the Request you do remember... Submit Local form M-55 Court Contact Page for a listing of all Court location all! Log in using the email address and password you used when you your..., ਗਲਤੀ ਜ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ del web!

Real Estate Southern Highlands Mittagong, Crash Bandicoot The Lost City Invisible Box, Arts Council Ni Individual, Māori Settlement Of Wellington, Emre Can Fifa 21 Price, Smc Full Form In Computer, Double Brushed Poly Fabric Canada, Tore Past Tense,