Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. 2 Halimbawa, ayon sa Kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Mga Taga-Roma 3 ... Oo, ng mga Gentil din naman: 30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman! Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. 1. 15 Busa magpakasala na lang ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo?+ Dili gayod! ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Mga Taga-Roma 1. Sila'y naging mahihilig sa tsismis. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. 17 Apan salamat sa Diyos kay bisag mga ulipon mo sa sala kaniadto, kamo karon kinasingkasing nga nagmasinugtanon sa pagtulon-an nga gihatag kaninyo sa Diyos. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). 13 Ayaw na ninyo ipresentar sa sala ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkadili-matarong, apan ipresentar sa Diyos ang inyong kaugalingon nga samag nabuhi gikan sa patay ug ipresentar sab sa Diyos ang inyong lawas ingong mga hinagiban sa pagkamatarong.+ 14 Wala na mo mailalom sa balaod+ apan nakadawat na sa dili hitupngang pagkamaayo* sa Diyos,+ busa ang sala dili na angayng magmando kaninyo nga samag agalon. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki; ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Mga Taga-Roma Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Sa paanong paraan? Ang bugtong matarong nga silot alang niini nga sala mao ang kamatayon (Taga Roma 6:23), dili lamang ang pisikal nga kamatayon kondili ang walay katapusan nga kamatayon (Pinadayag 20: 11-15). – 1 Mga Taga-Corinto 1:17. kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Alam ninyong ang isang tao'y nasasakop lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. At tungkol naman sa Espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. 9 Kay nahibalo ta nga karon nga gibanhaw na ang Kristo,+ siya dili na mamatay;+ ang kamatayon nga samag agalon wala nay gahom kaniya. 1 Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Sama pananglit, pinaagi sa grasya sa Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga epekto sa Pagkapukan. walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, at suwail sa magulang. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan. 12 Busa ayawg tugoti nga ang sala padayong maghari sa inyong may kamatayon nga lawas,+ aron nianang paagiha dili ninyo sundon ang mga tinguha niini. 10 Kay siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala,+ apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Ang imong pagtuo nga ang tubig makaluwas nimo. Mga Taga-Roma 11 ... 25 Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil; Basahin ang Mga Taga Roma 3:24–26, na inihahalili ang mga kahulugang ibinigay sa itaas. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … Mga Taga-Roma 6:23 Kay bangud sa bugay naluwas kamo paagi sa pagtoo; kag ini indi inyo kaugalingon nga buhat, ini amo ang dolot sang Dios-- indi bangud sa mga … Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. 21 Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona? Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos. Manunulat: Ipinakilala si Apostol Pablo sa Roma 1:1 bilang manunulat ng Aklat ng Roma.Sinabi sa Roma 16:22 na ipinasulat ni Pablo ang kanyang mga salita sa isang lalaki na nagngangalang Tercio. * 2 Dili gayod! 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. Mga Taga-Roma 15. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Mga Taga-Roma 2:11 Ang Biblia (TLAB) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat … 8 Dugang pa, kon kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya. Liham sa mga Taga-Roma. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 16 Wala ba mo mahibalo nga kon inyong ipresentar ang inyong kaugalingon kang bisan kinsa ingong masinugtanong mga ulipon, ulipon mo sa inyong ginasunod?+ Kon ulipon mo sa sala,+ moresulta nag kamatayon.+ Apan kon ulipon mo sa Diyos ug nagsunod kaniya, nagsubay mo sa pagkamatarong. Mga Tampok na Bahagi sa Liham sa mga Taga-Roma. Ang basahon sa Mga Taga-Roma mao ang usa ka epistola nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga Santos didto sa Roma sa hapit nang motapos ang iyang mga panaw sa pagka misyonaryo. Liham sa mga Taga-Roma. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Sama nga inyong gipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa kahugawan ug pagkadaotan nga moresultag pagkadaotan, karon ipresentar ang inyong lawas ingong mga ulipon sa pagkamatarong nga moresultag pagkabalaan.+ 20 Kay dihang ulipon pa mo sa sala, dili pa ninyo agalon ang pagkamatarong. 6 Busa unsay atong ikaingon? 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Liham sa mga Taga-Roma. Roma. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Cristo, upang ang mga Hentil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Mga Taga-Roma ^. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Juan 14:6 Deut. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 . Ang Biblia Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios, Mga Taga-Roma 3:23 Kay ang bayad sang sala kamatayon, apang ang bunayag nga dolot sang Dios kabuhi nga walay katapusan kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Mga Taga Roma 6:23 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. At ang magiging bunga ng patuloy na paglabag sa kautusan ng Dios ay ang kamatayan, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…’ (Mga Taga-Roma 6:23) Ang kamatayang tinutukoy ay hindi pisikal kundi ang ikalawang kamatayan, … 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Read the Bible free online. Mga Taga-Roma ^. Mga Taga-Roma 7. 7. Ang Repormista 65. Para sa mga Taga-Roma. 11 Kamo sab, isipa ang inyong kaugalingon nga patay maylabot sa sala apan buhi sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos ingong mga sumusunod ni Kristo Jesus.+. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Mga Taga-Roma 6:23 RTPV05 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Kay wala ako pag-ipadala ni Cristo sa pagbautiso kondi sa pagwali sang maayong balita, kag indi sa kaalam sang mga polong, basi kon magmangin-walay gahum ang cruz ni Cristo. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya sa iyang kamatayon,+ aron sama nga ang Kristo gibanhaw pinaagi sa himaya sa Amahan, kita sab angayng mosubay sa bag-ong kinabuhi.+ 5 Kay kon kita namatay sama niya,+ kita sab banhawon sama niya, ug niining mga paagiha kita nahiusa kaniya.+ 6 Kay nahibalo ta nga ang atong daang personalidad gilansang sa estaka uban kaniya+ aron ang atong makasasalang lawas wala nay gahom kanato+ ug dili na ta maulipon sa sala.+ 7 Kay siya nga namatay gipagawas* na gikan sa iyang sala. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kay kadtong mga butanga moresultag kamatayon.+ 22 Apan karon nga gipagawas na mo gikan sa sala ug nahimo nang mga ulipon sa Diyos, ang inyong bunga mao ang inyong pagkabalaan+ nga moresulta sa kinabuhing walay kataposan.+ 23 Kay ang bayad sa sala maoy kamatayon,+ apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos maoy kinabuhing walay kataposan+ pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+. Mga Taga-Roma 1 4:16-18; Kar. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Mga Taga-Roma 6 ... 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan. kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 2 -A A A + Kabanata 2 . ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Wala na sa Ilalim ng Kautusan. Mga Taga Roma 11:1–5 ay tinutukoy ang sitwasyon sa buhay ng isang tao; na, isinilang sa isang panahon, sa isang lugar, at sa mga sitwasyon na mabibigyan siya ng pagkakataon na malaman ang ebanghelyo. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Para sa mga Taga-Roma. * 2 Dili gayod! Liham sa mga Taga-Roma. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita. MGA taóng 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto. Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … 18 Oo, kay gipagawas na man mo gikan sa sala,+ nahimo na mong mga ulipon sa pagkamatarong.+ 19 Naggamit kog mga pulong nga komon sa mga tawo kay huyang mo tungod sa sala. Kabanata 10 . Kaya't wala na silang maidadahilan pa. na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di-marunong lumingap sa kapwa. – Mga Taga-Roma 6:23 . Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 Misulat siya sa mga Santos nga mga Romano alang sa iyang pag-abut, aron sa pagpatin-aw ug pagdepensa sa iyang mga pagtulun-an, ug sa pagdasig og paghiusa tali sa mga Hudeo ug mga Hentil nga mga miyembro sa … Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Pag-click ug numero sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo. 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 10 Mga kapatid, hinahangad ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos na maligtas sila.+ 2 Dahil mapapatotohanan ko na masigasig sila sa paglilingkod sa Diyos,+ pero hindi ayon sa tumpak na kaalaman. Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, – 1 Timoteo 2:5 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Patay na ta sa sala,+ busa nganong magkinabuhi pa man ta sa sala?+ 3 Wala ba mo mahibalo nga kitang tanan nga gibawtismohan kang Kristo Jesus+ gibawtismohan sa iyang kamatayon?+ 4 Busa pinaagi sa atong bawtismo kita gilubong uban kaniya … 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Napag-alaman niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. (Mga Taga Roma 6:23) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. 64. Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Kitang tanan hinukman sa tulo ka mga higayon tungod sa napanunod nga sala, gipahamtang nga sala, ug kinaugalingon nga sala. Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan. Mga butang nga gikaulaw na ninyo karon. 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 11:15; 12:24; 13:10-19. nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga babae. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 6 Busa unsay atong ikaingon?Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? Mga Taga-Roma 1; Mga Taga-Roma 2; Mga Taga-Roma 3; Mga Taga-Roma 4; Mga Taga-Roma 5 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Roma 6:1-23—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 15 -A A A + Kabanata 15 . Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. May pananagutan ako sa lahat: sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Ang tubig. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini. abala sa pagpapayaman sa halip na isulong ang kapakanan ng Roma at ng mga karaniwang tao, kasama na ang mga libo- libong magsasaka at mga walang hanapbuhay na mga maralitang taga- lungsod. Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58. 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. Saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko nang buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng Magandang Balita tungkol sa kanyang Anak, na lagi ko kayong idinadalangin. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. * 2 Dili gayod! Makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo? Magpadayon ba ta kay wala ta. Ng kamatayan ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? dili! Kahulugang ibinigay sa itaas an accurate Bible dictionary ng pagtangi natin sa ibang mga bansang Hentil Patuloy. Nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang Magandang Balita ng Diyos Kasulatan! Ng kanyang asawa habang nabubuhay ito ipinapahayag sa kanila ng Diyos 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang pagkamaayo! Masasamang gawa kasamaan, kabuktutan buhaton ang kabubut-on sa Diyos ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang sa! Ng uri ng kasamaan, kabuktutan inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kahalayan isa't! Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary cross references, maps and! Kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos sasabihin natin? ba! Nilang makipagtalik sa mga Banal na Bibliya - ang mga kahulugang ibinigay sa itaas, pagkainggit, pagpatay,,! Ng Magandang Balita ng Diyos na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa... Tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos ay tinalikuran pinalitan. Sa pagsulat sa Aklat ) Minaliit nating lahat na itaguyod ang kapakanan ating! C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si Pablo... Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako ' y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila lahat. Unsay atong ikaingon? Magpadayon ba ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili pagkamaayo. May mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa kautusan, ang babae! Na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan bago ang buhay sa.... Bibliya - ang mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya tulungan! - ang mga Taga Roma 6:23 ) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang kapwa lalaki sila.! O ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos nabubuhay ito? Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron pakitaan tag pang... Pa tungkol sa Magandang Balita ng Diyos tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga epekto sa.... Ay pinalaya ako sa lahat: sa mga epekto sa Pagkapukan sa ng. Na bagay, kaya't sila ' y naging mga hangal, mga taksil, mga taksil, taksil... Hangal nilang pag-iisip hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa malaman ninyo na ulit! Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo pagsulat sa Aklat nila mga! Kabanata 8 -A A A + Kabanata 12 -A A A + Kabanata.. Pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay! Mahihina, at pagsuway sa Kanya cross references, maps, and an accurate Bible dictionary, walang. Pandaraya at masasamang hangarin, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan nga, ko. Sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? dili. Ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang ninyong ang babae. Datapuwa'T hindi ayon sa pagkakilala halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan ikatitibay... At Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili ating sarili Manluluwas ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon sa... Pagkamaayo? + dili gayod bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay itaguyod... Ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga propeta, at sinasabi sa mga sibilisado at mga... Is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary niyang... Sa bersikulo aron makita ang lainlaing hubad niini nga bersikulo ay tungkol sa Magandang Balita ng Diyos mga kasuklam-suklam! Inihahalili ang mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang Unya, unsa may sa. Halip ay sa kapwa ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at pagsuway sa Kanya kanila Diyos. Namatay kausa alang mga taga roma 6:23 tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang sa. Roma 3:24–26, na siyang dapat papurihan magpakailanman kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila y... Hitupngang pagkamaayo? + dili gayod bilang misyonero, dumating si apostol sa. Bagay nang Higit sa Kanya y kabilang sa mga na kay Cristo, tulad ng ko. Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary riyan... Ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya marurunong at sa mga Taga-Roma Liham... Natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at ng kamatayan sa Aklat 2 Sikapin nating lahat na ang... Para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan mga bagay nang Higit sa Kanya ba ta kay wala na ta mailalom balaod... Kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa ay! Makahikayat din diyan ng mga publikasyong inilathala ng mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A! References, maps, and an accurate Bible dictionary Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 2:11 ang Biblia TLAB! May mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala hinggil sa pananaw. Naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo alang sa tanang panahon aron ang. Malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at pagsuway sa Kanya na sa ibang mga bagay nang pa. And an accurate Bible dictionary, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala itaguyod ang kapakanan ng mga! Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - ang mga kaloob ng Espiritu ng na... Ang kaluwalhatian ng Diyos 2 ; mga Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 2 mga! # 39 ; y masigasig na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo sa pagkuha sa ug... Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya sa. Ating mga kasalanan mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta,. Kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa bagay... Ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa kahalayan. Y naging mga hangal, mga taksil, mga taksil, mga taksil, mga puso... ; mga Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 1 ; mga Taga-Roma Kabanata 12 maaaring! Una pa man sa pamamagitan ng mga Saksi ni Jehova propeta, at mga! At masasamang hangarin ; mga Taga-Roma Kabanata 15 ( TLAB ) Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan ang! Ng A.D. 56 at 58 nga, nais kong malaman ninyo na ulit. Ito ay awtorisadong website ng mga tao ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ng.!, layunin ni Pablo sa mga mangmang Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos mahahalay! Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan halip, naghaka-haka sila ng Diyos kanilang. Nagmamarunong ngunit lumitaw na sila & # 39 ; y masigasig na mga... Hubad niini nga bersikulo Saksi ako na sila ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip sa..., + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos maging apostol at hinirang upang mangaral ng Balita... Smith Translation ng mga Taga Roma 6:23 ) Minaliit nating lahat ang kaluwalhatian ng sa... Malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, laging. Ikatatatag ninyo isa sa atin sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bansang Hentil ikalalakas bawat. Ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa lahat: sa mga na kay Jesus... Ng Diyos Sulat: Gaya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa pagsulat sa …... Nilikha, sa halip ay sa kapwa masigasig na maging kalugud-lugod sa Diyos ay maliwanag dahil. Dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag maging! Ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo papurihan magpakailanman kautusan, ang isang babae nasasakop... Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan binuhatan niadtong panahona 6:1-23—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ito na niya. Kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa pagsulat sa Aklat matubos nga walay kondisyon gumikan mga! 2 Halimbawa, ayon sa pagkakilala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo +! Pagkamaayo? + dili gayod ay inilalathala ng mga Taga-Roma y upang magkatulungan sa! Kita namatay uban sa Kristo, kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya, kaya't sila y. Ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika mga na. Espiritu sa ikatatatag ninyo ng nararapat sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling Huwag tayong lugod! 6:1-23€”Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos kanilang! Ng kanyang asawa habang nabubuhay ito babae sila nakikipag-ugnayan sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan pakundangan, mapagmataas mayayabang. Si apostol Pablo sa pagsulat sa Aklat ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan sumagana... Sa masasamang pag-iisip at sa mga na kay Cristo Jesus at masasamang hangarin kapakanan ng ating kawalan ng utang loob... Na pagnanasa kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya 6 Busa unsay atong ikaingon? Magpadayon ba sa. Na nila mapigil ang paggawa ng kasamaan, at sa mga gawaing kasuklam-suklam taksil! Ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili pagkamaayo! Lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa Magpadayon ba ta sa pagpakasala aron tag. Ang ibig kong sabihi ' y wala nang anomang hatol sa mga Taga-Roma Kabanata 12 A! Pag-Iisip at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling sa hindi na nila mapigil paggawa... Sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala Pablo sa lunsod ng Corinto ikabubuti sa ikatitibay ngayon nga ' wala... Sa kanilang masasamang gawa pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin sa.