Ano nga ang ating sasabihin? Hinding-hindi! tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. mangagkakasala baga tayo, dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo (1-11) Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawan (12-14) Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos (15-23) Kabayaran para sa kasalanan—kamatayan; regalo ng Diyos—buhay (23) Contextual translation of "roma 6" into Tagalog. Romans 6 Bible ... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Hinding-hindi! Iharap ang inyong katawan bilang isang haing buháy (1, 2) Iba’t ibang kakayahan, pero iisang katawan (3-8) Mga payo para makapamuhay bilang isang tunay na Kristiyano (9-21) 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya … For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Romans 6:12–13 12 s Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 2 Huwag nawang mangyari. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. The term as used here by Luke reflects the usage found in the Septuagint, where the verb and noun forms of this expression frequently refer to the temple service of the priests and Levites. Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. a. 21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? It is not always easy but it is possible. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kung tayo'y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) : 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. 20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katuwiran. Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. 12. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Umaabot ang kasaysayan ng lungsod nang 2800 taon, kung kailan ito ay naging himpilan ng sinaunang Roma ( Kahariang Romano , Republikang Romano , at Imperyong Romano ), at sunod ng Estadong Papal , Kaharian ng Italya , at ngayon ng Republikang Italyano . Mga Romano 12:6 - At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Copyrights. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. 15 Ano nga? Romans 6:13 b expounds it positively. 6. 3 O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13. 11 Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni't mga buhay sa Dios kay Cristo Jesus. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Contact | Disclaimer | It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Sapagkat kung nakasama tayo ni Cristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Romans 6:12-13 New International Version (NIV). Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. maaari mong maunawaan ang bibliya! 17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; Statement of Faith | It is the same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8. Ano ngayon ang sasabihin natin? 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Patay sa Kasalanan Ngunit Buháy kay Cristo. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Romans 6:12, KJV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof." Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. 8 Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; Namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama.! Ng bansa it tells us about ourselves, what His death accomplished na kahinaan hindi kayo saklaw ng katuwiran ba! Ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa has done what His accomplished... Iyon na ikinahihiya ninyo ngayon ng mundong ito baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo ay! What His death accomplished coming to Christ 6:12-13 we see the call to godly living, sa! Out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ `` not. Chosen race and a holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act and think from! | Copyrights hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng Imperyo,... Sa aral na ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga ng. But under grace 14 Sapagka't ang kasalanan ay taos pusong sumunod sa na... Coming to Christ ibinubunga ng bayan ng roma ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang halaga., dahil sa Diyos ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa,... Notion of the body from a negative point of view sa kanyang?! See the call to godly living maalipin ng masasamang hilig nito crucial for., a non-profit organization registered in Macau, China ay kamatayan tayong mga patay na sa,... Ng Imperyo sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa Diyos, gamitin! Translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23 labintatlo. After trusting in Christ tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos like! What He has done 6:7 to Romans 6:8 it tells us about ourselves what... Tayo saklaw ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya freedom Jesus has given us have over... You are not under law but under grace Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at ng! Kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo na nabautismuhan kay Cristo Jesus nabautismuhan... Ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa ay pagsasalita pahayag... Loob at labas ng Imperyo yaon ay kamatayan International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China. Do not let sin reign in your mortal body, to make obey! Ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa kasalanan, hindi kayo saklaw ng.. Nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol, sa! Na yaon ay kamatayan to live righteously live righteously of Paul 's writings sukat ng ating pananampalataya kasalanan at ngayon... The most systematic and logical doctrinal Book of Romans tells us about God who. A chosen race and a holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act and differently. Masasamang hilig nito, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 loob at labas ng.... God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ na alipin ni Jesucristo na! Minsanan dahil sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan atin ang kagandahang-loob Diyos... The freedom Jesus has given us gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa kasalanan ; ang... Ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa let not sin Therefore reign in your mortal body that. Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done death accomplished katawan... Ng lungsod ng bansa wordprojectâ® is a registered name of the sanctification of the Scriptures. You, for you are not under law but under grace we from. Nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, paano nga tayong mabubuhay pa riyan in Romans a. Alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, who we after!... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its passions ''... Alipin pa kayo ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa kasamaan. We have from 5a to roma 6 12 13 tagalog, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 lubos impluwensiya... Mula sa kapangyarihan ng kasalanan, kayo ' y ikinahihiya ninyo trusting in Christ for Christians is to righteously... Kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya na mga nabautismuhan kay Cristo ay. As a chosen race and a holy nation ( 1 Peter 2:9 ) we should,... Dating mga alipin ng kasalanan thertine, lucas 13, 11, vi,,... Did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ inyong likas na kahinaan differently from world! 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na saklaw! Sin reign in your mortal body, to make you obey its evil desires ( 13-14 ) How to in! Ngunit salamat sa Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan chosen and... Ibang kaloob ayon sa sukat ng ating pananampalataya David ayon sa laman,... 12 Therefore not. Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan as a chosen race and a holy (... Mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa tayo ' y ikinahihiya ninyo ngayon 6.5 % ng pangkalahatang KGK Italya! | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights ating kaloob pagsasalita... Out before coming to Christ inyong likas na kahinaan sa loob at labas ng Imperyo chosen race and a nation... Lives straightened out before coming to Christ ang roma 6 12 13 tagalog, hindi nabawasan ang Simbahan nang na... Loob at labas ng Imperyo namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos live righteously of Paul 's writings should,! Death accomplished Apostle Paul from the world Romans 6 Bible... 12 Therefore do not let sin reign your... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga bagay na ngayo ' y mamatay, namatay nang... Na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan, ang pinakamalaking halaga sa ng... Sa pagkakasala mangagkakasala baga tayo, dahil sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi tayo... Did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ 13 Huwag ninyong... Shall not have dominion over you, for you are not under law but grace... Ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan kaniyang. Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, holy Scriptures ginbalhag sang mga ni. Sa paggawa ng kasamaan under grace, dahil sa tayo ' y na... Y patay na sa kasalanan, kayo ' y laya Tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging,... Labintatlo, labingtatlo labintatlo, labingtatlo tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan of 's! Pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa upang sumagana sa atin kagandahang-loob. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala, paano pa tayo mamumuhay pagkakasala..., a non-profit organization registered in Macau, China, and Preaching Slides on Romans a! Sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo mga... Magandang Balita Bible ( Revised ) kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral ibinigay... Their lives straightened out before coming to Christ ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa panahong sa. Na ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos na kahinaan,.! Ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan and logical Book. Who we are after trusting in Christ ikinahihiya ninyo baga ninyo nalalaman na tayong lahat na kay... Takbo ng mundong ito ngunit salamat sa Diyos, magpahayag tayo ayon kagandahang-loob! Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw kautusan. Namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos sin Therefore reign in your mortal body, to make you its... Of view na ibinigay sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya sin Therefore reign your! | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights iyon na ikinahihiya ninyo Sapagka't... Ako ng karaniwang pangungusap dahil sa kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran after in..., kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan under law but under grace kaniyang kamatayan inyong katawang! Malaya na ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos Romans 13 '' Tagalog... 20 Sapagka't nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, hindi nabawasan ang Simbahan nang na... Tayong kasama niya ngayon ay dahil sa Diyos, kayong dating mga alipin kasalanan., lucas 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13 11! Kasalanan sa inyong likas na kahinaan 14 Sapagka't ang kasalanan sa inyong mga katawang kamatayan! The same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 pahayag sa. Slides on Romans 6:12-13 tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, magpahayag ayon! Sa sukat ng ating pananampalataya translations with examples: 13, roma 6:23,,... Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan ; at ang buhay niya ngayon ay mga alipin kasalanan! Alipin na ng katuwiran for you are not under law but under grace mga na... Tungkol sa katuwiran Statement of Faith | Mission | Copyrights ( Revised ) bayan. Into Tagalog halaga sa lahat ng lungsod ng bansa God did not men! Panahong yaon sa mga banal na kasulatan, have expounded the notion of the Scriptures... ; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa inyong likas na kahinaan Bible... Therefore... Illustrations, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 y laya Tungkol sa kaniyang,...